انتظار

اینگونه که مست می کوبد به ساحل

و صدای گریه اش تا دور دست

بیاد تو می افتم و بی قراری  ها

چیزی کم دارد دریا

یا من

که سر میکو بم به گریه 

...تقصیر دریا نیست

تقصیر من نیست

شاید تو دیر کرده ای

تا من

تا دریا

که گریه زودتر رسیده است .

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
آزاد

سلام براستادصدریخواه احوالات ماکه جزء حالات متغییراست حال واحوال شماانشاء الله شامل یامقلب القلوب باشد یاعلی موفق باشید آزاد