# شعر

دل خوش

دل خوش   جا مانده است  چیزی جاییکه هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد نه موهای سیاه ونه دندانهای سفید   (حسین پناهی)
/ 6 نظر / 8 بازدید