.......................................

حیران تر از من دیده ای

هر روز هوای تو

 مرا به سرزمینی می برد

این ابرهای سپید نیز ...

......................

/ 0 نظر / 17 بازدید