تنفس

دیوارهای پر شده از غصه های مصور

و دستهای خسته از ثبت ثانیه ها

و دلی که غبطه کبوتران را می خورد

و

هنوز در انتظار سحر است .

................

امشب هوای تو کرده ام

به پرستار بگو

ماسک اکسیِژن را کنار بزند

/ 3 نظر / 11 بازدید
محمدرضا

ای واله شعر نو را چقدر جالب هدایت مکنی سربلند باشی

آزاد

سلام مخلص دلتنگ آزاد