رویا آرام می نشیند

بر شانه اش

سرمی گردانی

من نیستم

پرنده ای روح مردهای را

پرواز می کند 

/ 1 نظر / 14 بازدید
ایوب

بسیارعالی .... سرم را روی شانه ات می گذارم تا همه بدانند همه چیز زیر سر من است ...