هر چیز به وقتش میرسد

بهار تابستان و پاییز و زمستان

حتی مرگ وقتش برسد بی اجازه در میزند

فقط نمی دانم چرا این همه سال گذشت

و وقت امدن تو نشد .

/ 0 نظر / 19 بازدید