بی قراری

قرار به همان بیقراری های همیشه

من بگم و تو نشنوی من بنویسم و تو نخوانی

من ذره ذره اب شوم وتو بالانده ترشوی

شاید رسم حیات همین است ر سم زندگی

همه نشانی ها را بگردی و هیچ نشانی از من نیابی

یامن همه ادرسها را برای تو بنویسم و تو هیچکدام را نرفته بگویی نیست

قرار بر همه دلتنگی هائیکه گریستم و تو خندیدی

حالا بزرگ شدی از خود من هم بزرگتر ازبابا و مامان دیروزهم بزرگتر

و ندانستی برای بزرگی لازم نیست بفهمی بزرگ شدی

به قد و بالایت که نگاه می کنم به دنیای جدیدت که با دنیا من فاصله دارد

میبینم توبزرگ شدی و حالابرای خودت کسی شدی شایدم برای من

نه مطمئنا برای من برای همه ما

همیشه سر بلندی نگاه مرابه دنبال خواهی داشت

نوشتم تا بدانی که می دانم

نمیدانم میدانی یا نه ؟

/ 4 نظر / 12 بازدید
مهدی اسماعیلی

سلام ودرود زندگی ترشدن پی درپی ... گام های کوچکی که به سوی بلندای هستی گام برمی دارند.دلهای سرشار ازامید راباخود همراه می برند وترنم دعایی که شاید بهترین ره توشه ی کوله بار زندگی باشد. دستان پردعا همیشه بدرقه ی آنان که جزئی ازجان ما همراهشان است..

مهدی اسماعیلی

سلام ودرود زندگی ترشدن پی درپی ... گام های کوچکی که به سوی بلندای هستی گام برمی دارند.دلهای سرشار ازامید راباخود همراه می برند وترنم دعایی که شاید بهترین ره توشه ی کوله بار زندگی باشد. دستان پردعا همیشه بدرقه ی آنان که جزئی ازجان ما همراهشان است..

مودودی

درود خیلی زیبا بود کامکار باشید

عباس اردونی

باسلام ودرود وتبریک عید مبعث شعر ها بسیار عالی بود