قطار  می گذرد

تو می روی

و من تنم میلرزد

چون پلی در حسرت دیداری دوباره

.........................................

/ 2 نظر / 18 بازدید
مودودی

بسیار زیبا بود لذت بردم از کوتاه نویسی های پر احساس و با تجربه های ناب تون

حسن رافعی نیا

سلام بدوست خوبم بسیارزیباهست نوشتجاتت که درون پاکت سرچشمه گرفته بنویس که جاودانه بمانی جسم می رود فرزندان چندسال بیاد ت هستندولی آنان هم مشغول زندگیشان میشوند وسرانجام دونسل بعد فراموش می شوی مگر نوشته وآثار ازشخصيت تو باقی بماند شرمنده در حالتی خاص نوشتم بدون برگشت بقبل