......................

می مانم

تا وقتی سپیدی ابرهای اسمان مرا فرا بگیر د

تا تو بیائی

و بگوئی وقت رفتن است .

..............................

/ 0 نظر / 21 بازدید