نگاه

همیشه یکی در می‌زند که نمی‌دانی کیست

یکی که منتظر است و یکی که راهش را گم کرده است

راستی در کدام سوی این در ایستاده‌ایم

منتظر چه کسی و یا نگران کدام حادثه

از روی هیچ پلی بدون نگاه به ماهی‌ها نمی‌گذرم

نمی‌دانم

 شاید کسی در انتظار دیدن یک رهگذر باشد 

که 

از پل به سوی آبهای خروشان رودخانه خم شده است

اینجا نیز دری است

برای انتظاری که خیلی طولانی شده است .

/ 0 نظر / 4 بازدید