وب نوشته ها ...

یا حسین
نویسنده : علی رضا صدریخواه - ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸
 

فرات از لحظه هایش یاس می ریخت 

درونش مشکی از احساس می ریخت 

کنار خیمه های بی علمدار 

زچشمان حسین عباس می ریخت 

 

(تقدیم به شهامتی که تا ابد معطر به عطر  شهادت شد)

 

ای شمیم عطر رحمان و رحیم                           جلوه گاه حی دادار کریم 

ای تماشا خانه پروردگار                                    نقطه چین لحظه هایت روزگار

لاله از یاد تو خونین می شود                             نافه بوی تو در چین می شود

بوی نامت آهوی عطر ختن                                آبروی بوستان -روح چمن

نور از نام تو پر پر می زند                                  از گریبانت خدا سر می زند

ای سر افتاده در درگاه یار                                  یادگار آب و مهر و ذوالفقار

مردی و شور و شرف در خون توست                  عزت و ازادگی قانون توست

گر تو افتادی شرف بر خواسته                          خصم می لافد که از تو کاسته

می شودآیا مگر خورشید را                            عشق را آزادگی امید را

با هجوم شب پره تاریک کرد                            یا به دنیای عدم نزدیک کرد

با کلامت جام جا ن سر شار شد                    مردی و مردانگی بیدار شد

از نگاهت عاشقی پر می شود                     خصم دیروزین تو حر می شود

حر ..مگر میراث چشمان تو نیست                ذره ای از شور ایمان تو نیست ؟

ور نه دشمن دوست می گردد مگر                  پیشمرگت می شود با جان و سر

می چکد از لابلای سالها                             از میان های  و هوی و قالها

هر محرم قطره های خون تو                         در کنار لیلی و مجنون تو

می شکوفد هر محرم لاله زار                  حرمت نام تو را در بهار

...