وب نوشته ها ...

ماه و...
نویسنده : علی رضا صدریخواه - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸
 

به ترانه ها برگرد 

به خواهشهای لطیف

که ماه را بهانه می کنند 

تا براشوبند 

به ترانه های بلند 

به آسمانی که با تو بهانه می گیرد 

و ماهی که منتظر است 

چهارشنبه ها

کامل شود 

تا با تو برقصد 

جنگل نه جای من است نه جای تو 

کوهها نزدیک تر به ماهند