وب نوشته ها ...

بوی عشق
نویسنده : علی رضا صدریخواه - ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
 
بوی عشق میدهی
بوی لحظه های بی قرار انتظار
بوی دشتهای ساده و وسیع و بی پناه
بوی پونه های وحشی نگاه
 
گاه مثل یک کبوتر  سفید می رسی
گاه آهوئی که در وسیع دشتهای بی پلنگ
می دوی
 
گاه چون ستاره در وسیع آسمان
چشمکی ظریف می شوی
بر نگاه بی قرارمان
 
گاه مثل حس وحشی شرارتی
گاه هم لطیف و مهر بان و گرم
مثل حرمت اطاعتی
مثل لحظه ی قشنگ استجابتی
 
 بوی ماه در نسیم و ماهتاب
بوی لحظه های خستگی و خواب
بوی حر­مت خدا
بوی بوسه های بی صدا
 
 کاش مثل دستهای دشت
طاقت و تحمل غبار داشتیم
طاقت گل و بهار
طاقت خزان بی قرار داشتیم
طاقت و تحمل و قرار
 
بی قرار می شوم
هر زمان که فکر می کنم
 
از حریم چشمهای تو
گذشته ام
باز مثل لحظه های بی دلیل خستگی
 خسته ام
باز مثل لحظه های بی دلیل خستگی
 
خسته ام ........
 
...........