وب نوشته ها ...

آرزو
نویسنده : علی رضا صدریخواه - ساعت ٢:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
 

امسال همه عادتهای بدم را ترک می کنم 

تورا 

سیگار را 

و رویاهای دیر هنگام را 

   ...امسال همه عادتهای بدم را ...

یادت می آید ..؟

تو دلم را خون کردی

و سیگار ریه هایم را می جویید 

و بد تر از همه رویا های دیرهنگام بود 

که مرا به اشتباه همراه توکرد 

... تو رفتی و سیگار و کدئین ..

امسال همه عادتهای بدم را .....