وب نوشته ها ...

بی قراری
نویسنده : علی رضا صدریخواه - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
 

قرار به همان بیقراری های همیشه

من بگم و تو نشنوی من بنویسم و تو نخوانی

من ذره ذره اب شوم وتو بالانده ترشوی

شاید رسم حیات همین است ر سم زندگی

همه نشانی ها را بگردی و هیچ نشانی از من نیابی

یامن همه ادرسها را برای تو بنویسم و تو هیچکدام را نرفته بگویی نیست

قرار بر همه دلتنگی هائیکه گریستم و تو خندیدی

حالا بزرگ شدی از خود من هم بزرگتر ازبابا و مامان دیروزهم بزرگتر

و ندانستی برای بزرگی لازم نیست بفهمی بزرگ شدی

به قد و بالایت که نگاه می کنم به دنیای جدیدت که با دنیا من فاصله دارد

میبینم توبزرگ شدی و حالابرای خودت کسی شدی شایدم برای من

نه مطمئنا برای من برای همه ما

همیشه سر بلندی نگاه مرابه دنبال خواهی داشت

نوشتم تا بدانی که می دانم

نمیدانم میدانی یا نه ؟