وب نوشته ها ...

شب
نویسنده : علی رضا صدریخواه - ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
 

 

شب زخم میزند به پیکر مجروح آسمان

 

با بیکران ستاره و با خیل کهکشان

 

بقیه در ادامه مطلب ...

 


هر شب به روی صورت او تیغ می کشد

 

با صد شهاب سو خته در حجم بیکران

 

بی انتها حکومت خود پیش می برد

 

غافل زدور و گردش فتانه زمان

 

حتی نسیم نیز ندارد امان از او

 

ساکت زقهر اوست نوای پرندگان

 

غافل ز اینکه خیل سحر می رسد ز را ه

 

می پیچیدش زمام حکومت به نا گهان

 

می گویدم نسیم که می آید از افق

 

خورشید نور گستر و دلدار مهربان

 

آنگه که روز گردد و خورشید سر زند

 

شب می جهد به جنگل نه توی آسمان