وب نوشته ها ...

خاطره
نویسنده : علی رضا صدریخواه - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
 

وقتی نوشته هایت را می خوانم

دلم می خواهد هیچکس نباشد تا سرک کشیدنهای تو ر ا

و نگاه نگرانت را بر چهرام نگاه کند

فکر کند من دیوانه شده ام

و یا اینکه باران گرفته است  

وقتی نوشته هایت را می خوانم

می خواهم کسی نباشد

بی بهانه از من بپرسد چه شده است

من باشم و تو

و نگاه نگرانت که اشکهایم را پاک  می کند